Blog Image

Portfolio

Delhaize

.Net Posted on Wed, May 12, 2010 10:18:27

ASP.netMusicator

.Net Posted on Sun, May 09, 2010 20:46:28

Microsoft


Silverlight, XamlWPF , C#

.Net Posted on Sun, March 28, 2010 20:07:10


Violetta logistieke software:

User Management
(admin, user, vertegingwoordiger, poweruser)
Klant management (overzicht van +- 1500 aflegpunten , contactpersonen)
Opdrachtgevers (BVL , Gazet van antwerpen , Metro, ..)
Artikelmanagement:
*Inlezen van flatfiles
*aanpassen van routesystemen (1 routesysteem = +- 100 routes, 1 route = +- 20 aflegpunten)
*berekenen van Borderellen (Pakken van vb kranten , rest , verdeling over de verschillende routes)
*afdrukken (Zonder driver maar met PCL aansturing omdat dit veel sneller is)
*historiek (geleverde artikels voor elk aflegpunt)

Visual studio 2010 , WPF , Linq , WPF toolkit (voor datagrid), ORM mapper, SQL server 2008