Project (WIP):

Doctrine 1.2 als basis voor een generiek CMS

Jquery

php5

Doctrine